254428764

پلی ال ها (Polyols):
پلی ال ها به زنجیر پلیمری اطلاق می شود که دارای دو یا چند گروه هیدروکسیل (OH) می باشند. معمولا در تولید پلی یورتان ها از دو نوع پلی استر پلی ال و پلی اتر پلی ال استفاده می شود. نوع پلی ال بکار رفته در پلی یورتان ها تعیین کننده خواص نهایی آن ها می باشد. خبر خوب این است که پلی استر پلی ال در ایران و با قیمت رقابتی تولید میشود ولی پلی اتر پلی ال هنوز وارداتی است.

پلی ال های پلی استری (Polyester Polyols):
پلی استرها زنجیرهای ملکولی با وزن ملکولی بالا هستند که در زنجیر آنها گروه استری تکرار می شود و از واکنش یک اسید کربوکسیلیک دوعاملی با یک الکل دوعاملی حاصل می شوند.
پلی استرهای مورد استفاده در صنایع پلی یورتان به روش های مختلفی تهیه می شوند که مهمترین آن ها عبارتند از روش پلی استریفیکاسیونی و پلی کاپرولاکتونی.
در ترکیب مواد PIR که در فومهای صنعت تولید ساندیچ پانل گاربرد دارد عمده پلی ال مصرفی از نوع پلی استر میباشد تا خواص مقاومت در برابر شعله بهتری را ارائه دهد. ولی در فومهای یخچالی ترکیبی از پلی استر پلی ال و پلی اتر پلی ال استفاده میشود.
در فومهای یخچالی سابقا از گاز R11 استفاده میشد که با عنایت به محدودیتهای اعمال شده جهت تولید گاز مذکور در سطح جهانی ، گاز سیکلو پنتان جایگزین آن شد.
البته در یخچالهای صنعتی که از ABS استفاده نمی شود  از گاز R141b استفاده می گردد. لذا پلی ال های ارارئه شده جهت پنل سازیهای دیسکانتینیوس  و یخچالهای صنعتی بنا به صلاحدید خط تولید میتوانند از پلی ال گاز خورده و گاز نخورده استفاده کنند.

پلی ال های پلی اتری (Polyether Polyols):
این نوع پلی ال ها معمولا از واکنش پلیمریزاسیونی گروه اپوکسیدالکلین اسید در مجاورت کاتالیست های بازی مانند هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم تولید می شوند. پلی اتر پلی ال ها بسته به روش تهیه آن ها دو عاملی یا سه عاملی می باشند.