254428764

با عنایت به تخصص و تجربه ای  که در امر فروش مواد شیمیایی طی سالیان گذشته بدست آورده ایم و شناختی که از بازارهای مختلف مواد شیمیایی کسب نموده ایم. بدینوسیله آمادگی خود را جهت اخذ نمایندگی فروش از شرکتهای تولیدی و وارد کنندگان محترم اعلام میداریم.