254428764

​گروه بازرگانی شیمیایی پارس

 تامین موارد شیمیایی مورد استفاده در صنایع کشور

بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا
سالهاست که تهیه و تامین مواد اولیه شیمایی با کیفیت از منابع معتبر داخلی و خارجی، جهت واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، از اهداف این مجموعه بوده تا با تسهیل فرایند خرید، سریعترین راه تامین مواد اولیه برای مشتریان محترم باشیم.
بدیهی است تا رسیدن به سطح مطلوب مشتریان گرامی، راه طولانی را در پیش داریم لذا آماده دریافت پیشنهادات شما بزرگواران میباشیم.