254428764

​متیلن کلراید

متیلن کلراید، دی کلرو متان و یا متیلن دی کلراید با فرمول شیمیاییCH2Cl2   و نام اختصاری DCM یک حلال آلی بیرنگ و قطبی است که با آب مخلوط نمی‌شود ولی در بسیاری از حلال‌های آلی مانند اتانول، اتر، فنل و کتون‌ها قابل حل است.
 بوی نسبتا شیرین دارد.
دمای جوش : 39.75 °C at 760 mm Hg
جرم مولکولی : 93/84 گرم بر مول می باشد.
کاربردهای متیلن کلراید :
 حلال و پاک کننده چربیها از سطوح فلزات
مورد استفاده در چسب و مهر و موم
به عنوان مواد واسطه

مواد شیمیایی آزمایشگاهی
 افزودنی در رنگ ها و مواد پوششی
 رنگ ها و مواد پوششی
 مصارف پزشکی و دارویی
در فوم‌های پلی اورتان نیز کاربرد دارد.