254428764

گاز R502

گاز مبرد فریونی R502 (کلرودی‌فلورومتان) از دسته CFC ها، ترکیبی از دو گاز فریونی R22 ،  R115 با درصد جرمی (R22:48.8%  و R115:51.2% ) می‌باشد. اصلی ترین کاربرد این گاز فریونی در فرآیند های تبرید با دمای پایین می‌باشد. این مبرد دمای تخلیه پایینی دارد و ظرفیت آن نسبت به R-22 بهبود پیدا کرده است. سیستم های تبرید تجاری که از این گاز مبرد استفاده می‌کنند، می‌توانند فرآیند تبریدِ دما پایین را با استفاده از کمپرسور های نسبتا ارزان قیمت انجام دهند. علی رغم اینکه تولید گاز مبرد R-502 از سال 1995 ممنوع شد، سرویس دهی آن با استفاده از عملیات بازیابی هنوز هم در دسترس می‌باشد.
کاربرد‌های گاز مبرد فریونی R502
گاز مبرد مورد استفاده‌ سیکل‌ تبریدِ دما پایین (در ابعاد صنعتی و تجاری)
گاز مبرد مورد استفاده در یخچال های خانگی
گاز مبرد مورد استفاده در دستگاه های یخ ساز صنعتی