254428764

گاز R404A

گاز 404 از دسته HFC ها، ترکیبی از سه گاز R134a ، R143A و R125 با درصد جرمی   (R143A:52% ، R125:44% و R134a:4% ) می‌باشد. این گاز فریون به عنوان جایگزین برخی گاز‌های فریون مانند R502 و گاز R22 (پس از ممنوعیت استفاده از آن‌ها در سال 1990) استفاده می‌شود. گاز 404 مخرب لایه اوزون نیست ولی GWP (شاخص پتانسیل گرمایش جهانی) بالایی دارد.
گاز فریون مورد استفاده در چیلر‌ها
گاز مبرد مورد استفاده در وندینگ ماشین‌ها(ماشین فروش خودکار مواد غذایی)
گاز یخچال مورد استفاده در یخچال‌های فروشگاه‌ها برای نگهداری مواد غذایی
گاز فریون مورد استفاده‌ سیکل تبریدِ دما پایین و دما متوسط
گاز یخچال مورد استفاده‌ در ماشین‌های یخچال‌دار
گاز فریون مورد استفاده‌ در سردخانه‌ها برای نگهداری مواد غذایی