254428764

​گاز R11

گاز R11 در چیلرهای سانتریفیوژی با حجم زیاد و فشار کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع از چیلرها مقدار بسیار زیادی آب خنک‌شده برای اهداف تهویه مطبوع تهیه می‌کنند. این کار با کمترین هزینه نسبت به سایر انواع سیستم‌های تهویه مطبوع انجام می‌گیرد. ترکیب این گاز مبرد فریونی، تری‌کلرو‌فلرو‌متان (CCl3F) می‌باشد. این مبرد فریونی به دلیل عدم اشتعال‌پذیری و انفجار، غیرسمی بودن و پایدار بودن، یک گاز ایمن شناخته می‌شود. همچنین مبرد R11 به عنوان حلال و مبرد ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد.​​​​​​​
کاربردهای گاز R11  
چیلرهای سانتریفیوژی دارای حجم زیاد و فشار کم​​​​​​​