254428764

​گاز R22

گاز R22 شناخته شده ترین گاز فریون HCFC (هیدروکلروفلوروکربن)‌ است. این گاز فریون خصوصا بعد از ممنوعیت استفاده CFC ها کاربرد زیادی در زمینه تهویه مطبوع و تبرید دارد. تولید مبرد فریونی R22 به دلایل زیست محیطی مانند تخریب لایه اوزون و گرمایش کره زمین از سال 2010 ممنوع شده و گاز مبرد R410A جایگزین آن شده است. البته استفاده‌ از گاز R22 در تجهیزات خنک کننده تا زمانی که ذخیره آن به اتمام نرسیده مجاز می‌باشد.
کاربرد‌ گازR22
گاز فریون مورد استفاده در تهویه مطبوع واحد‌های صنعتی و تجاری فریونی
گاز فریون اصلی فرآیندهای صنعتی فریونی
گاز فریون مورد استفاده‌ سیکل تبریدِ دما پایین و دما متوسط
 گاز کولر R22 در خودروها نیز کاربرد دارد.