254428764

فوم پلی یورتان سخت (ریجید) بهترین نوع عایق حرارتی می باشد که در صنعت ساختمان استفاده میشود. به سبب ضریب انتقال حرارت پایین، در تولید ساندویچ پانل، یخچالهای خانگی  و صنعتی،  یخچالهای متحرک، کانکس ، عایق دور لوله های انتقال نفت و گاز و... مورد استفاده قرار می گیرد. 
این مواد در دو نوع گاز خورده  و گاز نخورده ارائه میشود. 
تولید ساندويج پانل به دو روش توليد پيوسته (Continuous)  و ناپیوسته (Discontinuous) انجام شود.
استفاده از پلی ال B2 در سالهای اخیر گسترش بیشتری داشته است.