254428764

فوم پلی یورتان

فوم پلی یورتان سخت (ریجید) بهترین نوع عایق حرارتی می باشد که در صنعت ساختمان استفاده میشود. به سبب ضریب انتقال حرارت پایین، در تولید ساندویچ پانل، یخچالهای خانگی  و صنعتی،  یخچالهای متحرک، کانکس ، عایق دور لوله های انتقال نفت و گاز و... مورد استفاده قرار می گیرد. 
این مواد در دو نوع گاز خورده  و گاز نخورده ارائه میشود. 
تولید ساندويج پانل به دو روش توليد پيوسته (Continuous)  و ناپیوسته (Discontinuous) انجام شود.
استفاده از پلی ال B2 در سالهای اخیر گسترش بیشتری داشته است.