254428764

فوم نیمه سخت (Semi rigid)​​​​​​​

​​​​​​​ فوم های نیمه سخت در کاربردهایی نظیر لوازم ورزشی، قایق ها، سپرخودرو و بسته بندی استفاده می شوند که ویژگی های تحمل بار و مقاومت در برابر ضربه مورد نیاز باشد. در مقایسه با فوم های سخت، این نوع فوم دارای مقداری انعطاف پذیری است به طوری که به راحتی ترک و شکاف بر ندارد، از طرفی دارای خاصیت تحمل بار نسبی است تا در مقابل نیروهای فشاری مقاومت کند. استفاده راحت از فوم های نیمه سخت، وزن سبک آنها، مقاوم بودن در برابر شرایط محیطی و جذب انرژی موجب گسترده شدن استفاده از این گروه فوم ها شده است.