254428764

فوم فیلتر هوا

در بخشی از ساختار فیلتر هوای خودروها  از فوم پلی یورتان استفاده می شود که تقریبا نرم و دارای دانسیته بالا میباشد و در بیشتر مواقع نارنجی رنگ میباشد.