254428764

فوم پلی یورتان انعطاف پذیر Flexible Polyurethane Foam یکی از انواع فوم های پلی یورتان می باشد که در صنعت به نام فوم سرد یا فوم سلول باز شناخته می شود.
در فوم های پلی یورتانی سلول باز، ساختار سلول های درون ماتریس پلی یورتان باز بوده و با یکدیگر ارتباط دارند به گونه ای که در هنگام اعمال فشار بر این نوع فوم، هوای موجود در درن سلول ها جابجا شده و این خاصیت موجب انعطاف پذیری و نرمی فوم پلی یورتان می گردد. پس از برداشته شدن فشار از روی فوم دوباره از طریق مجاری باز سلولی هوا به درون فوم بازگشته و فوم به حالت قبل از اعمال فشار خود باز می گردد.
مواد اولیه فوم های سرد پلی یورتان پلی ال و ایزوسیانات MDI می باشد. ​​​​​​​