254428764

فوم درزبند پلی یورتان جهت آب بندی و سیل نمودن تابلو برق و سینک های ظرفشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

فوم درزبند پلی یورتان​​​​​​​