254428764

یکی از کاربردهای پلی یورتان که به علت خواص عایق بودن خود داراست در صنایع انتقال نفت و گاز به عنوان عایق دور لوله می باشد.

عایق دور لوله