254428764

دی‌ متیل فرم‌آمید (Dimethylformamide) با فرمول شیمیایی  C۳H۷NO  یک ترکیب آلی  و جرم مولی 73.09 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع شفاف بدون رنگ و بی بو می باشد در حالیکه نمونه‌های تخریب شده به دلیل ناخالصی از دی‌متیل آمین اغلب دارای بوی ماهی هستند.  با آب و اکثر مایعات آلی می‌تواند مخلوط شود. 
 دی ام اف یک حلال رایج برای واکنش‌های شیمیایی است و در صنعت پلی یورتان در به عنوان حلال در شستشوی دستگاه و قطعات مرتبط با پلی یوتان استفاده می شود.
DMF در تولید الیاف و پلاستیک اکریلیک استفاده می شود.
همچنین به عنوان یک حلال درداروسازیها ، در توسعه و تولید آفت کش ها و در تولید چسب ها، پوست های مصنوعی، الیاف، فیلم ها و پوشش های سطحی استفاده می شود.

دی‌ متیل فرم‌آمید​​​​​​​ DMF