254428764

دلائل کاهش چسبندگی بین فوم و ورق​​​​​​​

مشکل پیش آمده​​​​​​​

میزان ایزوسیانات در فوم زیاد است                                        کاهش درصد ایزوسیانات
کمبود دمای ورق یا کانوایر                                                     افزایش دمای ورق یا کانوایر
فرومولاسیون اشتباه                                                            تصحیح فرمولاسیون مواد
کمبود کاتالیست پلی یورتان                                                  افزایش میزان کاتالیست
کانتکت تایم خیلی کم است                                                 افزایش زمان کانتکت
(باعث کاهش چسبندگی در ورق بالایی می گردد)
پوشش (رنگ) ورق چسبندگی کمی دارد                                    تعویض ورق یا خرید ورق از منبع دیگر​​​​​​​

   راه حل