254428764

اسید فرمیک چیست؟
​​​​​​​اسیدفرمیک (Formic acid)، جوهر مورچه یا اسید متانوئیک به طور سیستماتیک، ساده ترین اسید کربوکسیلیک است و دارای فرمول شیمیایی HCOOH است. این ماده واسطه مهمی در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی تولید می شود. کلمه “فرمیک” از کلمه لاتین مورچه، formica بر گرفته شده است، که نشان دهنده تقطیر بدن مورچه می باشد. به استر، نمک و آنیون حاصل از اسید فرمیک، فرمات گفته می شود. از نظر صنعتی، اسید فرمیک از متانول تولید می شود.

موارد استفاد اسید فرمیک بسیار گسترده است و شامل:
· به عنوان ماده نگهدارنده و ضد باکتری در خوراک دام
· برای تقویت تخمیر اسید لاکتیک
· سرکوب تشکیل اسید بوتیریک
· کاهش از دست دادن ارزش غذایی در فرآیند تخمیر
· برای حفظ خوراک زمستانی گاو
· برای از بین بردن باکتری
· در تولید چرم، از جمله دباغی
· در رنگرزی و اتمام منسوجات
· به عنوان یک ماده منعقد کننده در تولید لاستیک
· به جای اسیدهای معدنی برای محصولات تمیز کننده مختلف مانند پاک کننده آهک
· در استرهای فرمت طعم دهنده ها
· برای تولید عطرهای مصنوعی
· در زنبور داری به عنوان کشنده در برابر کنه
· در درمان بیماری زگیل
· به عنوان پیل سوختی
· به عنوان واسطه برای تولید ایزوبوتانول از CO2 با استفاده از میکروب ها
· به عنوان فاز متحرک در در کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC
· به عنوان یک اصلاح کننده فرار pH
· در الکتروفورز مویرگی
· منبعی برای گروه فرمیل
· به عنوان منبع یون هیدرید
· به عنوان منبع هیدروژن در انتقال هیدروژناسیون
· تولید مونوکسید کربن
· به عنوان وسیله ای برای ذخیره هیدروژن
· به عنوان افزودنی غذایی
· در سنتز مواد دارویی مانند انسولین و کافئین
​​​​​​​​​​​​​​

مشخصات فنی