254428764

مواد اوّلیه تولید فوم های گرم تقریبا با موّاد اولیه اسفنج‌های پلی یورتان یکسان است. با این تفاوت که در تولید اسفنج‌ها می توان از انواع مختلف پلی ال ها استفاده کرد. ولی در تولید فوم های گرم تنها از پلی اتر پلی ال معمولی استفاده می شود که جرم مولکولی 3500 می باشد.
​​​​​​​علت نامگداری فوم گرم به این دلیل است که در دمای بالا پخته می شود
فوم گرم در واقع نوع دیگری از فوم های انعطاف پذیر پلی یورتان می باشد که اغلب در صندلی های اداری و خانگی، نشیمن مبلمان های اداری و خانگی ارزان قیمت تر مورد استفاده قرار می گیرند..
ابر و اسفنج بطور صنعتی در قالب های بزرگ و در باز تولید می شود، ولی فوم های گرم پلی یورتان در قالب های اختصاصی کوچکتر و استاندارد در اندازه های مختلف، مناسب برای کف مبلمان یا صندلی های مختلف تولید شده. همچنین فرآیند قالب گیری این فوم‌ها بصورت بسته بوده، و گاز های حاصل از واکنش از طریق مجراهای مختلفی که روی درب قالب تعبیه شده است تخلیه می‌شوند.
​​​​​​​