254428764

فوم یخچالی پلی یورتان

فوم یخچالی پلی یورتان در تولید یخچال های خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. . فوم یخچالی پلی یورتان جهت خطوط تولید یخچال با گازهای سیکلو پنتان و R141b طراحی شده است.