254428764

تولوئن دي ايزوسيانات (TDI )
​​​​​​​يکي از اعضاي خانواده ايزوسيانات ها است که مرتبط با شاخه شيمي پلي يورتان ها است. در فرآيند تي دي آي، تولوئن دي آمين(TDA)   با واکنش مجاورتي دي نيتروتولوئن ساخته مي شود TDA نيز به نوبه خود با کربنيل دي کلرايد واکنش مي دهد تا تولوئن دي ايزوسيانات (TDI) توليد شود.
تولوئن دي ايزوسيانات کاربردهاي بسيار وسيعي دارد. اين کاربردها از صنايع مبلمان، وسايل خواب و زير فرشي گرفته تا وسايل حمل و نقل و صنايع بسته بندي گسترده است. همچنين اين ماده در توليد روکشها و پوششها، درزگير، چسبها و الاستومرها کاربرد دارد. از آن در تولید فوم های پلی اورتان منعطف استفاده می شود.​​​​​​​